Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες ή συμμετοχή στην έρευνα παρακαλούμε επικοινωνείστε με τη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού καθημερινά 10:00-17:00 ή στείλτε e-mail στη διεύθυνση ich_dos@otenet.gr.