Συνεργαζόμενοι φορείς

SASCA Οι εταίροι του έργου είναι:

Artemisia association ιδρύθηκε το 1991 και εδράζεται στη Φλωρεντία. Πρόκειται για ένα κέντρο κατά της βίας που παρέχει βοήθεια σε γυναίκες, παιδιά και εφήβους καθώς και σε ενήλικες που έχουν υπάρξει θύματα παιδικής κακοποίησης. Ο οργανισμός παίρνει το όνομά του από την Artemisia Gentileschi ζωγράφο κατά την περίοδο του 1600, η οποία ήταν η πρώτη γυναίκα που κατήγγειλε τον βιασμό. Η Artemisia προσφέρει στήριξη σε γυναίκες που αντιμετωπίζουν σωματική, ψυχολογική, σεξουαλική ή οικονομική βία καθώς και σε παιδιά, θύματα κακοποίησης και παραμέλησης. Επιπλέον, προσφέρει συμβουλευτική υποστήριξη σε ενήλικους που έχουν υπάρξει θύματα κακοποίησης στην παιδική τους ηλικία και που ακόμα αναμετρώνται με τις μακροχρόνιες επιπτώσεις της βίας. Ακόμα η Artemisia προωθεί την ενημέρωση και την πρόληψη. www.artemisiacentroantiviolenza.it


Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας-Πανεπιστήμιο Babeș-Bolyai (UBB). Πρόκειται για το παλαιότερο ακαδημαϊκό ίδρυμα στη Ρουμανία. Η Σχολή Κοινωνιολογίας και Κοινωνικής Εργασίας προσφέρει ακαδημαϊκά προσόντα στους τομείς της Κοινωνιολογίας, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Ανθρώπινου Δυναμικού και Κοινωνικής Εργασίας. Στο ερευνητικό δυναμικό της Σχολής υπάγεται και το Κέντρο για την Πρόληψη της Βίας (http://prevenireaviolentei.granturi.ubbcluj.ro/) που έχει υλοποιήσει πολλά ρουμάνικα και ευρωπαϊκά προγράμματα σε θέματα που αφορούν τη βία εναντίον των παιδιών και των γυναικών. Από τη χρονιά της ίδρυσής της το 2001, η Σχολή συνεργάζεται με παραπάνω από 30 ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και τμήματα πανεπιστημίων και έχει συμμετάσχει ή εποπτεύσει πολλά ρουμάνικα ή ευρωπαϊκά προγράμματα (CNMP, UEFISCDI, DAPHNE projects, FP7, COST, ERASMUS, LEONARDO κλπ). Το προσωπικό του ερευνητικού κέντρου έχει αναπτύξει μαθήματα όπως Παιδική Προστασία και Οικογενειακή βία, Παιδιά, Βία και Συμβουλευτική. Το ερευνητικό πεδίο καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων όπως η Παιδική Κακοποίηση και Παραμέληση, Βία μεταξύ συνομηλίκων, Βία και Διαδίκτυο, Ευημερία των παιδιών και δυσμενείς εμπειρίες από την παιδική ηλικία. www.ubbcluj.ro


Το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού (Ι.Υ.Π ) ιδρύθηκε το 1965 και είναι ένα ερευνητικό κέντρο για το παιδί και την οικογένεια. Είναι Ν.Π.Ι.Δ. και επιχορηγείται από το Υπουργείο Υγείας. Μέσα στα 51 χρόνια λειτουργίας του έχει αναπτύξει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων στον τομέα της παιδικής προστασίας συμπεριλαμβανομένων κλινικών υπηρεσιών και ερευνητικών εφαρμογών, προώθηση της υγείας, εκπαίδευση επαγγελματιών. Συγκεκριμένα, η Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας, από την ίδρυσή της το 1979 αποτελεί τον μοναδικό δημόσιο φορέα παροχής υπηρεσιών πρόληψης και ελέγχου της παιδικής κακοποίησης και παραμέλησης στην Ελλάδα. Εστιάζει στην εφαρμογή προγραμμάτων στον χώρο της παιδικής προστασίας, όπως επιδημιολογικές και κοινωνικές έρευνες, παροχή κλινικών υπηρεσιών, εκπαιδευτικά προγράμματα καθώς και συμμετοχή στον δημόσιο διάλογο και προσπάθεια για νομικές και πρακτικές μεταρρυθμίσεις. Σε αυτό το πλαίσιο, τα τελευταία 20 χρόνια η Διεύθυνση έχει εφαρμόσει πολλά ευρωπαϊκά προγράμματα (DAPHNE, FP7, 3rd Supportive Framework Program for Greece, INTERRREG IIIA Initiative, ISEC), τα οποία αφορούν την έρευνα, την εκπαίδευση επαγγελματιών καθώς και παρεμβάσεις που σχετίζονται με την παιδική προστασία. Επιπλέον, η Διεύθυνση έχει αναπτύξει στενή συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς και ευρωπαϊκούς θεσμούς που ασχολούνται με το ζήτημα της έρευνας, πρόληψης και παρέμβασης στην παιδική κακοποίηση και παραμέληση. www.ich-mhsw.gr


Justice for Magdalenes (JFM) ιδρύθηκε το 2003. Η ομάδα αρχικά είχε δύο κύριους στόχους: 1) τη δημόσια απολογία από το ιρλανδικό κράτος 2) την καθιέρωση ενός σχήματος αποζημίωσης για όλες τις επιζήσασες από τα πλυντήρια .Η JFM εξήλθε από την πολιτική αρένα το 2013 έχοντας επιτύχει τους στόχους της. Σήμερα τη θέση της έχει πάρει το  Justice for Magdalenes Research (JFMR). Ο κύριος σκοπός του είναι να συνεισφέρει στην προώθηση της εκπαίδευσης του γενικού πληθυσμού ερευνώντας τα «Πλυντηρια της μαγδαληνης» κι άλλους αντίστοιχους φορείς, καθώς και στο να προσφέρει υποστήριξη σε γυναίκες και τις οικογένειές τους που υπήρξαν θύματα των πλυντηρίων. http://jfmresearch.com/


Το Waterford Institute of Technology (WIT) είναι ένα από τα πρωτοπόρα τεχνολογικά ιδρύματα της Ιρλανδίας αναγνωρισμένο για την υψηλού επιπέδου έρευνα που διεξάγει. Η Πανεπιστημιούπολη του WIT στεγάζεται στα κτίρια που παλιά αποτελούσαν τα πλυντήρια του  Waterford. Το έργο “”Μνήμες” του  Waterford με επικεφαλής τον Καθηγητή Δρ  Jennifer O’ Mahoney είναι ένα πρόγραμμα ιστορία που περιγράφει εμπειρίες, που δόθηκαν προφορικά, αυτών που ζούσαν και δούλευαν στα πλυντήρια της Μαγδαλένας καθώς και στα Βιομηχανικά Σχολεία που βρίσκονταν στα νότιο – ανατολικά της Ιρλανδίας. www.wit.ie


Η Regione Toscana είναι η διοίκηση της περιφέρειας της Τοσκάνης. Το πρόγραμμα SASCA παρακολουθείται από το Τμήμα Κοινωνικών Πολιτικών. Σκοπός του Τμήματος είναι η στήριξη πρωτοβουλιών για την πρόληψη της βίας και η εφαρμογή κατάλληλων πρακτικών για τη βοήθεια των θυμάτων. Το Τμήμα εμπλέκεται επίσης συγκεκριμένα στον τομέα της υποστήριξης ενηλίκων που έχουν υποστεί βία ως παιδιά σε ιδρυματικά πλαίσια διότι έχει υποστηρίξει στο παρελθόν μια πρωτοβουλία για την ανακούφιση θυμάτων σε ίδρυμα όπου ανακαλύφθηκαν τέτοια περιστατικά. Από αυτήν την εμπειρία προέκυψε το ενδιαφέρον να αναπτυχθεί μια σύγκριση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η επιθυμία να καθοριστεί ένας περισσότερο προσανατολισμένος και επικεντρωμένος τρόπος παρέμβασης, που είναι από τους βασικούς σκοπούς του SASCA, και το ενδιαφέρον να συνεισφέρει και να προάγει την ευαισθητοποίηση των ιδρυμάτων σε αυτό το ζήτημα. www.regione.toscana.it


Το Society oh Health Mugello (SDS) αποτελεί μια από τις σημαντικότερες καινοτομίες των υπηρεσιών υγείας της Περιφέρειας της Τοσκάνης. Πρόκειται για μια δημόσια κοινοπραξία που δημιουργήθηκε από τις υπηρεσίες υγείας του κέντρου της Τοσκάνης και τους δήμους του Barberino del Mugello, Borgo San Lorenzo, Scarperia e San Piero, Dicomano, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo και Vicchio. Τα κύρια καθήκοντα του SDS είναι ο προγραμματισμός και η διοίκηση κοινωνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών υγείας προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες των πολιτών με όρους κατάλληλης απόδοσης, η προαγωγή της πρόληψης, η συμμετοχή σε καινοτόμα προγράμματα για την βελτίωση των υπηρεσιών που απευθύνονται σε παιδιά και ενηλίκους. Το SDS στοχεύει στην ενθάρρυνση των πολιτών για τη συμμετοχή τους σε αποφάσεις που αφορούν κοινωνικές υπηρεσίες και υπηρεσίες υγείας, εμπλέκοντας τη θετική ενέργεια στην κοινωνία των πολιτών. www.sdsmugello.it


Associazione Vittime del Forteto είναι ένας οργανισμός που δημιουργήθηκε από θύματα που εξήλθαν από τη δομή ιδρυματικής φροντίδας “il Forteto” όπου επί δέκα χρόνια παιδιά έπεφταν θύματα κακοποίησης. Οι στόχοι της οργάνωσης είναι να δηλώσουν την καταπίεση των ελευθεριών και της αξιοπρέπειας όσων έζησαν στο “il Forteto”, να προάγει και να εκπροσωπήσει τα συμφέροντα των θυμάτων καθώς και να ευαισθητοποιήσει τις τοπικές κοινότητες και τα ιδρύματα σχετικά με τη σημασία της ανάληψης της δημόσιας ευθύνης.