Rezultatele așteptate

Rezultatele așteptate ale proiectului sunt:

  • Îmbunătățirea cunoștințelor privind bunele practici de sprijin pentru victimele care au suferit violențe în mediul instituțional.
  • Creșterea gradului de conștientizare privind cele mai bune practici ale instituțiilor publice ca răspuns la violențele împotriva copiilor care au avut loc în mediul instituțional.
  • Creșterea gradului de responsabilitate publică privind riscul de victimizare a copiilor din sistemul instituțional de protecție a copilului.

Există trei ținte principale ale proiectului: adulții supraviețuitori ai abuzului suferit în copilărie în mediul instituțional, în mod particular în centrele rezidențiale; acest grup țintă fiind ales pentru a urmări efectele pe termen lung, precum și implicațiile individuale și sociale ale impactului traumatizant ale violențelor suferite în timpul copilăriei, în mediul de viață unde ei ar fi trebuit să găsească protecție și sprijin; profesioniștii care lucrează în serviciile sociale, de sănătate și judiciare, aceștia fiind actorii cheie care pot oferi suport adulților supraviețuitori și care se pot implica în prevenirea fenomenului sau în detectarea din timp a noilor cazuri; alte ținte precum instituțiile reprezentative la nivel local, responsabile cu protecția copilului, un grup țintă care a fost ales pentru că abuzul asupra copilului în context instituțional reprezintă de fapt un eșec al monitorizării din partea sistemului de protecție a copilului, pentru care el trebuie să își asume responsabilitatea, să recunoască efectele de lungă durată ale traumelor suferite de către victime și să garanteze recompense morale.

De asemenea, pornind de la experiența partenerilor proiectul dorește să contribuie la îmbunătățirea măsurilor de protecție a copiilor și la îmbunătățirea calității asistării acestora în Europa și servește la promovarea drepturilor copiilor, așa cum sunt ele definite de către  directivele ONU pentru Îngrijirea Alternativă a Copiilor A/HRC/11/l.1 (15.07.2009), Recomandarea Comisiei Europene pentru bune practici privind dezinstituționalizarea și serviciile de tranziție care se adresează copiilor (2010), Declarația „O mai bună sănătate, o viață mai bună”  a Organizației Mondiale a Sănătății (2010), Regulamentul Parlamentului European Nr. 1303/2013, Recomandările Nr. 1934 (2010) și 1939 (2010) ale Parlamentului și  Consiliului Europei.

Proiectul are o dimensiune europeană care face ca rezultatele să fie transferabile și stimulative pentru alte țări europene: diferite modele din diferite culturi/țări vor contribui la dezvoltarea proiectului, valorizând perspectiva multi-națională și subliniind limitele și oportunitățile dintr-o perspectivă Europeană, iar rezultatele vor fi împărtășite și transmise cu scopul de a facilita discuțiile în cercurile unor game largi de potențiali actori interesați. Ele vor putea fi puse la dispoziția altor profesioniști și servicii europene pentru replicare sau îmbunătățire. Ne așteptăm ca sensibilizarea instituțiilor și actorilor implicați să aibă un impact de durată atât asupra reformei politicilor de protecție a copiilor de-a lungul Europei, cât și asupra recunoașterii nevoii de a furniza servicii terapeutice adulților care au fost victime ale abuzului în copilărie în mediul instituțional, precum și pentru prevenirea unor astfel de violențe în viitor.