Project documents în română

  • DIRECTIVA 2012/29/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 25 octombrie 2012 de stabilire a unor norme minime privind drepturile, sprijinirea și protecția victimelor criminalității și de înlocuire a Deciziei-cadru 2001/220/JAI a Consiliului (pdf)
  • Dora Călian. Abuzul instituțional al copilului: Cadrul Legal UNIVERSITATE BABEȘ-BOLYAI (pdf).
  • Antal Imola, Dávid Kacsó Ágnes, Roth Maria, László Éva, Mureșan Anca, Szász Rozália. Expunerea la violență a persoanelor care au copilărit în instituții rezidențiale de protecție a copiilor. Analiza rezultatelor interviurilor. BABEŞ-BOLYAI UNIVERSITY (pdf).
  • Roth Maria, Éva László Bodrogi, Imola Antal, Dávid Kacsó Ágnes, Dora Călian  Atitudinea angajaților din sistemul de protecție a copilului față de violența împotriva copiilor aflați în îngrijire instituțională BABEŞ-BOLYAI UNIVERSITY (pdf)