SASCA-RO

Proiectul SASCA

Proiectul s-a constituit ca un parteneriat european între organizații neguvernamentale, universități, agenții publice și asociații ale victimelor din Italia, Irlanda, Grecia și România, desfășurat pe o durată de 2 ani (2017-2018), care analizează problemele abuzului copiilor în instituții, în mod particular din centrele rezidențiale, din perspectiva supraviețuitorilor adulți ale acestor abuzuri. Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Directoratului de Justiție al Comisiei Europene și răspunde obiectivului specific al acestui program, anume de a asigura accesul efectiv al tuturor persoanelor la justiție, incluzând aici promovarea drepturilor și sprijinirea victimelor infracționalității și în mod special celui „de construire a capacității profesionale de a răspunde nevoilor victimelor prin asistare, informare, suport, protecție și despăgubire”. Astfel, scopul proiectului este de a înțelege efectele pe termen lung ale unor asemenea evenimente și de a afla dacă supraviețuitorii acestor agresiuni/infracțiuni pot găsi protecție și despăgubire în cadrul legal existent. Pornind de la experiențele victimelor, dorim să  propunem îmbunătățiri ale strategiilor de prevenire ale protecției copiilor care trăiesc astăzi în centre de tip rezidențial.

Abuzul copilului în sistemul rezidențial este un domeniu insuficient cunoscut și cercetat și nu a primit încă atenție și recunoaștere suficientă din partea comunității științifice. Reacțiile profesioniștilor și  în general ale comunității de a dezvălui violențele comise împotriva copiilor în contextul instituțional tind să fie privite cu scepticism ori defensiv pentru că tema pusă în discuție este asumarea responsabilității de către sistemul de protecție a copilului. Analizele de până acum au arătat că victimele se confruntă cu dificultăți în accesarea justiției, care se datorează pe de o parte cadrului legal, care este greu accesibil tinerilor din sistemul rezidențial, dar și modului de reacție din partea cadrului instituțional de protecție a copiilor, care este adesea secret, netransparent sau inadecvat.

Proiectul pornește de la ideea că adulții supraviețuitori au nevoie să li se recunoască statutul de victime ale abuzurilor pe care le-au suferit atât în mediul social al instituțiilor în care au trăit, cât și de către Justiție. In acest sens, una din principalele probleme care apar pe plan european este prescrierea infracțiunilor și lipsa de experiență în reprezentarea efectivă, în sistemul de justiție, a drepturilor persoanelor care au suferit violențe atunci când au fost copii.

În relația cu aceste probleme și nevoi, obiectivele proiectului sunt:

  • Crearea unei baze comune de cunoștințe și sinergii pentru suportul victimelor adulte care au suferit abuz în timpul copilăriei în contexte instituționalizate.
  • Identificarea celor mai bune practici pentru sprijinirea supraviețuitorilor adulți care au suferit violențe în timpul copilăriei în contexte instituționalizate.
  • Promovarea responsabilității publice și promovarea ideii compensării morale în cazul violențelor împotriva copiilor din cadrul instituțional de protecție a copilului și furnizarea unor date pentru dezvoltarea politicilor, practicilor și serviciilor de furnizare, asistare și prevenire a abuzului față de copiii care trăiesc în mediul instituțional.